Onze werking

De ouderraad heeft een aantal doelstellingen vooropgesteld:

  • Een aanspreekpunt zijn voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties, … Op die manier willen we de betrokkenheid van de ouders bij het reilen en zeilen van de school verhogen en alle ouders verenigen.
  • Praktische hulp verlenen tijdens activiteiten op school, zoals het kinderfeest, grootouderfeest, opendeurdag, receptie zesdejaars, paasmaaltijd, … en eigen activiteiten organiseren zoals de papierslag, kinderfuif, pizzaverkoop, …
  • De school financieel ondersteunen. De opbrengsten van onze evenementen worden aangewend voor projecten zoals de verfraaiing van de speelplaats en de klaslokalen.
    In het verleden werd hiermee de zonnewering van de kleuterschool aangekocht, een deel van een smartboard betaald, en stond reeds de verfraaiing van de kleuterspeelplaats op het programma.

De vergaderingen van de ouderraad gaan maandelijks door in het leraarslokaal op de derde donderdag van de maand om 20u15.

Daarnaast wordt er gewerkt in werkgroepen rond verschillende thema’s, bv. communicatie, financiën, schoolraad, … en rond de verschillende activiteiten die we organiseren.

Het verslag van onze vergaderingen ligt steeds ter inzage op het secretariaat van de school, net als het huishoudelijk reglement van de ouderraad.

Aarzel niet om ons aan te spreken of te contacteren indien u als ouder vragen of opmerkingen heeft over het schoolgebeuren.