Homepage

Een school wordt gedragen door vele handen. Bij die vele handen horen zeker ook die van onze ouderraad.
We zijn een groep ouders die zich op vrijwillige basis inzetten voor de school, met het welzijn van alle leerlingen voor ogen. We willen in samenwerking met de directie en leerkrachten van de school praten, denken, plannen en meewerken aan een aangename school. De ouderraad heeft als basisdoelstelling de samenwerking tussen ouders en school bevorderen. Daarbij wil de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen.
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

• Alle ouders informeren over haar activiteiten en standpunten.
• Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
• De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
• Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Wil je meer inlichtingen of wil je je inzetten voor een van de activiteiten georganiseerd door de ouderraad, neem dan contact op met de directie of met de ouderraad. U kan ons bereiken op

ouderraad@vbspastoordergent.be